First sample image

درباره چرخه داده های سبز


تاریخچه چرخه

شرکت چرخه داده های سبز در بهار سال 1388 و به شماره ثبت 346455 ، شناسه ملی 10103952042 و شماره اقتصادی 411358744631 و با ارائه خدماتی متنوع در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات پا به این عرصه نهاد.
سه عنصر تفکیک ناپذیر یعنی نیروی انسانی ارزشمند، خلاقیت و مهارت فنی، جایگاه چرخه را در میان شرکت های موفق حوزه فناوری اطلاعات تثبیت نموده و این مهم با درک صحیح از خواسته های مشتریان حاصل گشته است.
چرخه در سال های گذشته با تکیه بر ایجاد ارزش برای مشتریان خود، به سوی اهداف متعالی تر در زمینه تولید نرم افزارهای یکپارچه از قبیل MIS,DSS,ERP گام برداشته است. هم اکنون با وجود فن آوری های پیشرفته مبتنی بر موبایل، این حوزه نیز در گستره فعالیت های شرکت قرار گرفته است.
چرخه طی سال های گذشته به همراهی مشتریان خود دلگرم بوده و امیدوار است ارزش خدمات ارائه شده موجب رونق در کسب و کار ایشان گردد.

خط مشی چرخه

اعضای چرخه بر مبنای اصول اعتقادی و حرفه ای خود بر این باورند که:

  • الویت اول همه ی کارکنان گروه چرخه از راس هرم سازمان تا قاعده آن، جلب رضایت خاطر مشتری می باشد.
  • کسب و کار ما منطبق بر چهار اصل اخلاق مداری، احترام متقابل، تعهد و تخصص بنا شده است.
  • منابع انسانی بعنوان گنجینه ی ارزشمند گروه چرخه تلقی شده و در حفظ و حراست از آن همگان مسئولند.
  • رعایت نظم و ترتیب، اصلی غیر قابل انکار بوده و همواره در تفکرات اعضای گروه چرخه جاری خواهد بود.
  • تخصص و مهارت در اجرای امور از جمله ارکان اصلی گروه چرخه به شمار می آید.
  • آموزش تخصصی کارکنان بصورت مداوم به همراه تربیت نیروی انسانی وفادار جزو اهداف متعالی گروه چرخه می باشد.
  • ارائه خدمات با کیفیت بالا همراه با بهبود مستمر آن، باوری است که در روح گروه چرخه نهادینه شده است.
  • استفاده از خلاقیت و نوآوری در ارائه خدمات، از قابلیت های برجسته ی هر یک از اعضاء چرخه می باشد.
  • پاسخگویی سریع به تغییرات و نیازمندی های مشتری از ویژگی های چرخه به حساب می آید.
  • استفاده از استانداردها، به روش ها و روال صحیح اجرایی همواره در دستور کار کارکنان گروه چرخه قرار دارد.