شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن (وکبهمن) با خرید راهکار سهام به جمع مشتریان چرخه پیوست.

این شرکت با دارا بودن بیش از 1.5 میلیون سهامدار فعال در دی ماه 1400، با استفاده از سیستم سهام نسخه 5.3.0 چرخه، پاسخگوی سهامداران خود خواهد بود.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram