شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) با بیش از ۵۰ سال سابقه به جمع مشتریان راهکار سهام چرخه پیوست. این شرکت با بیش از ده سال سابقه از بهمن ماه 1400 با استفاده از سیستم سهام نسخه 5.3.0 چرخه، پاسخگوی حضور سرمایه داران خود در بازار سهام خواهد بود.

شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با بیش از نیم قرن فعالیت مستمر در حوزه حمل کالاهای اساسی و استراتژیک کشور، با در اختیار داشتن تعداد ۴۰۰ دستگاه کشنده ملکی و همچنین  ۶۰۰دستگاه انواع یدک تریلی و همکاری با بیش از ۵۰۰۰ ناوگان تجاری خود مالک و ۳۱ شعبه در سراسر کشور و بیش از ۸۰ نمایندگی فعال که نشانگر شبکه گسترده حمل و نقلی آن بوده، در قالب یک شرکت توانمند سراسری لجستیکی نقش موثر و بسزایی در حمل و  توزیع محمولات در سطح داخلی و بین المللی داشته است.  .

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram