مغایرت گیری در نرم افزار سهام چرخه

نویسنده: محمود مهدی زاده

5 اردیبهشت 1400

مغایرت اطلاعات سهامداری بورس چیست ؟

1- مغایرت های ناشی از استفاده فایل های R,T,C از کدهای ASCII و محدودیت های آن :
به عنوان مثال کاراکترهای "إ" و "ؤ" و "أ" در کدهای ASCII وجود ندارند و در فایل های R,T,C دریافتی از بورس به ترتیب بصورت "ا" و "و" و "ا" برای ناشر (شرکت سهامی عام) ارسال می گردند. لذا این مشکل سبب به وجود آمدن کد سهامداری تکراری در سیستم سهام می گردد.

2- مغایرت های ناشی از سهام سرریز در معاملات و نقل و انتقالات :
معاملات و نقل و انتقالات بالای 1.000.000.000 سهم در فایل های T,C امکان ثبت یکجا ندارند و تقسیم به چند تراکنش می گردند که برای این منظور از کدهایی به نام "سرریز" استفاده می گردد. متاسفانه در فایل های ارسالی به ناشر طرف دوم این معاملات وجود ندارد و باعث ایجاد مغایرت می گردد.

3- مغایرت های ناشی از مبدل های داده ای از ASCII به Unicode :
به عنوان مثال در ASCII حروف "یـ" و "ی" با هم متفاوت هستند اما در Unicode هر دو یکسان هستند و در مواردی مانند "علیپور" و علی پور" تبدیل اشتباه باعث به وجود آمدن کد سهامداری تکراری در سیستم سهام می گردد.

C file
T file
R file

مغایرت فایل های سهام

به وجود آمدن کد سهامداری تکراری در سیستم سهام باعث بروز مشکل در کاردکس سهام، کاردکس مالی و مباحثی همچون شرکت در مجامع و حق تقدم می گردد. لذا این مشکل جزو مشکلات اساسی سیستم های سهام خواهد بود و باید رفع گردند.

رفع مغایرت های فایل های سهام توسط نرم افزار سهام چرخه داده های سبز

تیم طراحی نرم افزار سهام چرخه در 15 سال گذشته با طراحی مبدل های داده ای از ASCII به Unicode و همچنین پردازش کدهای سهامداری در سیستم سهام مشکلات ناشی از استفاده از کدهای ASCII را بصورت کامل رفع نموده است. همچنین با طراحی سیستم مغایرت گیری خودکار بین فایل های R,T,C و Registry و ابزارهای کمکی مناسب این مشکلات را در شرکت های دارای سهامداران بالای 400.000 نفر به صفر رسانده است.

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص رفع مغایرت و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram