First sample image

تبدیل فایل های بورس


فایل های R,T,C

فرمت فایل های R,T,C که شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، در اختیار شرکت های سهامی می گذارد DBF می باشد. این فایل ها با کدینگ فارسی اسکی) تحت (Dos تهیه شده اند. نرم افزار سهام چرخه داده های سبز با استفاده از یک تبدیل کننده، فایل هایی با فرمت DBF را به فرمتی تبدیل می نماید که قابل استفاده در پایگاه داده می شوند. این تبدیل کننده که مختص نرم افزار سهام چرخه داده های سبز می باشد، تبدیل فایل ها را با امنیت و دقت بالا انجام می دهد و ضریب خطای انسانی را حذف می نماید.

فایل REGISTRY

فرمت فایل Registry که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، در اختیار شرکت های سهامی قرار می دهد DBF یا Excel می باشد. در حال حاضر نرم افزار سهام چرخه داده های سبز قابلیت استفاده از هر دو نوع فرمت را فراهم کرده است.
نرم افزار سهام چرخه داده های سبز فرایند تبدیل فایل Registry را به صورت یکپارچه انجام می دهد. سپس اطلاعات سهامدار در فایل Registry با اطلاعات موجود در سیستم مقایسه می شود که باید به صورت یکسان باشند.
گاهی ممکن است اشکالی در فایل دریافت شده از شرکت بورس رخ داده باشد یا در هنگام انتقال فایل، خطایی از سمت کاربر ایجاد شده باشد، بنابراین در فایل مغایرتی بروز می نماید.


برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید دموی رایگان و کاتالوگ رایگان را دریافت نمایید.

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص تبدیل فایل های بورس و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.