First sample image

مانیتورینگ نرم افزار سهام


مانیتورینگ نرم افزار سهام

نظارت بر یک شبکه ارتباطی فعال به منظور تشخیص مشکلات و جمع آوری آمار برای مدیریت و تنظیم دقیق، سیستم مانیتورینگ شبکه نام دارد. نظارت بر شبکه سیستمی است که یک شبکه را کنترل و نظارت می کند و در صورت قطع شدن یکی از اجزا، از طریق پست الکترونیکی یا پیام کوتاه یا سایر هشدارها به مدیر شبکه اطلاع می دهد. در صورت مشاهده هرگونه خرابی ، هشدارها به فرد مسئول ارسال می شود و همچنین در مورد فعالیت های غیرمعمول فوراً به مدیر اطلاع می دهد. در کل عملیات کشف، نمایش، نظارت، تحلیل، هشدار، گزارش به طور خودکار صورت می گیرد. به عبارتی نتایج حاصل از نظارت را می توان مورد تجزیه و تحلیل و سفارشی سازی قرار داد ، همچنین می توان گزارش هایی را تولید کرد.
از آنجایی که PRTG یک دید جامعی را برای مدیر شبکه فراهم می سازد و باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود و همچنین در حوزه پیشگیری از خطرات امنیتی نیز کمک شایانی می نماید، از اینرو شرکت چرخه داده های سبز اجزای مانیتورینگ را تعبیه کرده است که نظارت و کنترل اجزا را برای مدیران به ارمغان می آورد.
دستگاه ها برای مانیتورینگ شامل نرم افزار سهام و پرتال سهامداران، پایگاه داده نرم افزار سهام و پایگاه داده پرتال سهامداران می باشد.


برای مشاهده اطلاعات بیشتر می توانید دموی رایگان و کاتالوگ رایگان را دریافت نمایید.

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص نرم افزار سهام و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.