پرداخت مطالبات و فرایند آن

نویسنده: انسیه عباسی راد

22 تیر 1399

پرداخت سود

بخشی از پرداخت مطالبات شامل پرداخت سود می باشد که این فرایند بطور کاملا سیستمی توسط نرم افزار سهام شرکت چرخه داده های سبز قابل انجام می باشد.

به سودی که سالانه بین سهامداران توزیع می شود سود نقدی (DPS =Dividend per share) می گویند. پس از تصمیم مجمع عمومی در رابطه با تقسیم سود، در مدت هشت ماه پرداخت سود به سهامداران باید انجام شود. سود تقسیمی هر سهم به سهامدارانی تعلق می گیرد که در زمان برگزاری مجمع شرکت، سهام شرکت را در اختیار داشته باشند.

paying demands
paying demands
paying demands

به درآمد حاصل در هر سال مالی منهای کلیه هزینه ها و ذخیره ها، سود خالص شرکت گفته می شود. وقتی از سود خالص شرکت، زیان سال های مالی قبل و اندوخته قانونی و اندوخته های اختیاری کسر شود و سپس سود قابل تقسیم سالهای قبل كه تقسیم نشده با آن جمع شود، سود قابل تقسیم بدست می آید.

در ادامه فرآیند پرداخت مطالبات شرح داده شده است.

فرایند پرداخت مطالبات توسط نرم افزار سهام چرخه داده های سبز

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز فرایند پرداخت مطالبات به سهامداران را امکانپذیر نموده است. از این جهت اطلاعات بانکی سهامداران همچون نام بانک، نام شعبه، کد شعبه، نوع حساب و شماره حساب در سیستم ثبت شده است. عملیات قابل اجرا بشرح زیر می باشد:

  • ثبت فیش های بانکی
  • ثبت فایل های دریافتی از بانک
  • ثبت حواله های انفرادی پرداخت مطالبات
  • ثبت حواله گروهی پرداخت مطالبات

در کل پنج نوع پرداخت مطالبات وجود دارد :
پرداخت نقدی ، پرداخت چک ، حواله بانکی ، حواله گروهی بانکی ، پرداخت در شعب بانک

در ادامه هر یک از روش های پرداخت توضیح داده شده است.

پرداخت نقدی

در پرداخت نقدی، سهامدار با مراجعه به شرکتی که مالک سهام آن است، سود سهام خود را نقدا دریافت می نماید. برای سهامدار فیش پرداخت صادر می شود و به او رسید تحویل داده می شود.

پرداخت چک

پرداخت به صورت چک اکثرا برای سهامداران حقوقی می باشد. در این نوع پرداخت سهامدار با مراجعه به شرکت، بابت سود سهام خود، چک بانکی دریافت می نماید و همچنین فیش پرداخت صادر می شود و به او رسید تحویل داده می شود.

در نرم افزار سهام چرخه داده های سبز در هر دو روش پرداخت نقدی و پرداخت چک، فیش سه برگی شامل (امور سهام، امور مالی، سهامدار) صادر می شود.

حواله بانکی

برای پرداخت به صورت حواله بانکی، هر سهامدار باید شماره حساب خود را به شرکت اعلام کرده باشد، بنابراین شرکت سهامی شماره حساب هر سهامدار را دارد. اگر بنا به دلایلی سهامدار نتواند سود سهام خود را دریافت نماید یا اگر مشکلی در اطلاعاتش وجود داشته باشد شرکت سهامی به بانک اعلام می نماید که برای آن سهامدار پرداخت سود انجام شود.

حواله گروهی بانکی

در حواله گروهی بانکی، شرکت سهامی لیستی از اسامی سهامداران به همراه شماره حساب آن ها را به بانک می دهد و پرداخت مطالبات گروهی از سهامداران از این طریق انجام می شود. قابل ذکر است که رسید و پروسه انجام در سیستم بانکی کشور قابل پیگیری است.

پرداخت در شعب بانک

در این نوع پرداخت شرکت سهامی با یک بانک، قراردادی منعقد می کنند تا مطالبات سهامداران از طریق آن بانک انجام شود. سپس شرکت سهامی لیست سهامداران و هزینه را به بانکی که طرف قرارداد است تحویل می دهد. سهامداران می توانند با کارت ملی به یکی از شعب بانک جهت دریافت سود سهام خود مراجعه نمایند. بانک مورد نظر نتیجه پرداخت سود به سهامداران را در بازه های تاریخی به شرکت سهامی اعلام می نماید.


شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص محاسبه و نحوه پرداخت مطالبات و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram