تغییرات سرمایه

نویسنده: انسیه عباسی راد

7 تیر 1399

تغییرات سرمایه شامل افزایش یا کاهش سرمایه می باشد که این فرایند بطور کاملا سیستمی توسط نرم افزار سهام شرکت چرخه داده های سبز قابل انجام می باشد.

افزایش سرمایه

شرکت ها برای توسعه و فعالیت های آتی خود، نیاز به افزایش سرمایه دارند. از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود می توان سرمایه شركت را افزایش داد. شركت ها می توانند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی به فروش برسانند یا این كه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت كنند و منافع حاصله از اضافه ارزش سهم فروخته شده را به اندوخته انتقال دهند یا به طور نقدی بین سهامداران سابق تقسیم كنند یا به ازای آن سهام جدید به سهامداران سابق بدهند.

capital changes
capital changes
capital changes

انواع افزایش سرمایه

1. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی در قالب حق تقدم

اگر شرکت سهامی بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد ولی سود انباشته زیادی نداشته باشد می تواند از روش محل آورده نقدی استفاده نماید. درخرید سهام جدید سهامداران شركت به نسبت سهامی كه مالكند حق تقدم دارند و همچنین این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی كه طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذكور را اعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. برای حق تقدم نیز یک نماد معاملاتی جداگانه ای وجود دارد. نماد سهام شرکت که در انتهای آن حرف ح وجود دارد، نماد حق تقدم سهام شرکت ها می باشد.
در خصوص حق تقدم سه حالت ممکن است پیش آید:

 • اگر سهامدار در بازه زمانی شصت روز که حق تقدم به نامش است مبلغ تعیین شده را به حساب شرکت واریز نماید، حق تقدم برای او تبدیل به سهم عادی می شود.
 • اگر سهامدار از حق تقدم خود استفاده نکند، می تواند در آن بازه شصت روزه حق تقدم خود را بفروشد. سهامداری که حق تقدم را می خرد باید ما به التفاوت قیمت سهام را به سهامدار قبلی پرداخت نماید.
 • اگر سهامداران از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر استفاده نكنند سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهدشد و پس از کسر قیمت اسمی از هر سهم، باقیمانده به حساب سرمایه گذاران واریز می شود.

2. افزایش سرمایه از محل سود انباشته در قالب سهام جایزه

شرکت ها بخشی از سودی را که در پایان سال مالی بدست آورده اند برای اجرای برنامه های توسعه شرکت اندوخته می کنند. یک راه برای افزایش سرمایه استفاده از این سود انباشته می باشد. در این روش هیچ مبلغ جدیدی وارد شرکت نمی شود و چون سهامداران هیچ هزینه ای را بابت سهام جدید نیاز نیست پرداخت کنند، سهام جدید به‌ صورت سهام جایزه به سهامداران تعلق خواهد گرفت.

3. افزایش سرمایه از مطالبات حال شده

در روش افزایش سرمایه از مطالبات حال شده به این صورت است که سهامداران از شرکت طلبکار هستند و مطالباتی وجود دارد که شرکت باید به سهامداران پرداخت نماید. بنابراین در هنگام افزایش سرمایه، می توان از مطالبات سهامدار استفاده شود.

4. افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

وقتی نوسانات قیمت اتفاق می افتد، دارایی های شرکت نیز دستخوش تغییرات قیمت می شوند. بنابراین افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها باعث افزایش میزان سرمایه شرکت می‌شود. هر چند در این روش، مبلغی به شرکت وارد نمی شود ولی قیمت گذاری و ارزیابی مجدد دارایی های شرکت باعث بروز شدن دارایی ها در ترازنامه می شود.

5. افزایش سرمایه از محل صرف سهام

وقتی شرکت سهام خود را با مبلغی مازاد بر قیمت اسمی به فروش برساند، ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت اسمی سهام بابت افزایش سرمایه در نظر گرفته می شود.

6. افزایش سرمایه ترکیبی


گاهی شرکت ها با توجه به خط مشی های خود، روش های افزایش سرمایه را با هم انجام می دهند.

کاهش سرمایه

در صورتی که بر اثر ضرر و زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیئت مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهند و در خصوص بقا یا انحلال شرکت تصمیم گیری انجام شود. اگر در این مجمع، به انحلال شرکت رای ندهند و شرکت بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد باید سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهند. پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص كاهش سرمایه باید حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شركت اعلام گردد.

انواع کاهش سرمایه

کاهش سرمایه به دو صورت کاهش اختیاری سرمایه و کاهش اجباری سرمایه انجام می شود.

1.کاهش اختیاری سرمایه

در مجمع عمومی فوق العاده شركت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد كاهش سرمایه شركت بطور اختیاری تصمیم گیری انجام دهد مشروط برآنكه بر اثر كاهش سرمایه، تساوی حقوق صاحبان سهام رعایت شود و سرمایه شركت از حداقل مقرر كمتر نشود. كاهش اختیاری سرمایه ازطریق كاهش بهای اسمی سهام به نسبت مساوی و رد مبلغ كاهش یافته هرسهم به صاحب آن انجام می گیرد.

2.کاهش اجباری سرمایه

کاهش اجباری سرمایه از دو طریق كاهش تعداد سهام یا از طریق مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد. در صورت کاهش بهای اسمی سهام شركت و رد مبلغ كاهش یافته هر سهم، هیئت مدیره شركت باید در اطلاعیه ای به اطلاع کلیه سهامداران برساند. اطلاعیه شركت باید در روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت درآن نشر می گردد منتشر شود و برای صاحبان سهام با نام توسط پست سفارشی ارسال گردد.

تغییرات سرمایه توسط نرم افزار سهام چرخه داده های سبز

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز فرایند افزایش یا کاهش سرمایه را مدیریت می نماید و باعث می شود مراحل انجام آن ها به سادگی صورت پذیرد. عملیات قابل اجرا بشرح زیر می باشد:

 • محاسبه حق تقدم و تخصیص آن
 • ثبت نظر سهامدار در خصوص حق تقدم
 • محاسبه پاره سهام
 • محاسبه میزان سرمایه قبلی
 • محاسبه میزان سرمایه فعلی
 • محاسبه میزان سرمایه جدید
 • ثبت میزان کاهش / افزایش سرمایه از روش های مختلف
 • ثبت درصد کاهش / افزایش سرمایه

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص افزایش سرمایه و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram