فایل Registry

نویسنده: انسیه عباسی راد

3 مرداد 1399

فایل Registry برای کنترل صحت داده هایی که در سیستم وجود دارد استفاده می شود. فایل Registry حاوی اطلاعات شناسنامه ای و اطلاعات سهامداری، سهامداران می باشد.این فایل شامل (نماد ، تاریخ ، کد بورس ، سهام ، سپرده ، نام ، نام خانوادگی ، کد ملی ، شماره شناسنامه ، تاریخ تولد ، نام پدر ، محل صدور ، سری شناسنامه ، سریال شناسنامه ، جنسیت ، فعال ، شناسه ملی ، نوع سهامدار) می باشد.

sample-image
sample-image
sample-image

شرکت های سهامی معمولا قبل از برگزای مجامع ، قبل و بعد از افزایش سرمایه ، قبل از محاسبه سود سهامداران فایل Registry را برای کنترل داده ها از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، دریافت می کنند.

شرکت های سهامی در صورت نیاز به اطلاعات ستون هایی خاص، می توانند برای تهیه فایل Registry به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، درخواست بدهند.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، فایل Registry را در گذشته با دو فرمت DBFو Excel در اختیار شرکت های سهامی قرار می داده است که در حال حاضر، در قبال دریافت هزینه، تنها با فرمت Excel در اختیار شرکت های سهامی قرار می دهد.

فرایند استفاده از فایل Registry توسط نرم افزار سهام چرخه داده های سبز

فرمت فایل Registry که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ، در اختیار شرکت های سهامی قرار می دهد DBF یا Excel می باشد. در حال حاضر نرم افزار سهام چرخه داده های سبز قابلیت استفاده از هر دو نوع فرمت را فراهم کرده است.

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز فرایند تبدیل فایل Registry را به صورت یکپارچه انجام می دهد. سپس اطلاعات سهامدار در فایل Registry با اطلاعات موجود در سیستم مقایسه می شود که باید به صورت یکسان باشند.

گاهی ممکن است اشکالی در فایل دریافت شده از شرکت بورس رخ داده باشد یا در هنگام انتقال فایل، خطایی از سمت کاربر ایجاد شده باشد، بنابراین در فایل مغایرتی بروز می نماید.

نرم افزار سهام چرخه داده های سبز اعتبارسنجی فایل ها را انجام داده و در صورت وجود مغایرت، به کاربر گزارش داده می شود. عملیات قابل اجرا بشرح زیر می باشد:

  • تبدیل فایل Registry به فرمت مناسب پایگاه داده
  • ثبت فایل Registry
  • مقایسه فایل ها
  • مقایسه اطلاعات سهامداری
  • مقایسه اطلاعات هویتی (شناسنامه ای/ ثبتی)

شما می توانید از طریق تماس با کارشناسان چرخه در خصوص فایل Registry (رجیستری) و سایر امکانات مورد نیاز مشاوره رایگان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری مطلب:

Whatsapp Linkedin Instagram